Dr. Tóth Ádám

Végrehajtás elrendelése

2010. június 1-je óta a jogerős fizetési meghagyások, a közjegyző által hozott, marasztalást tartalmazó egyéb határozatok, a közjegyző által jóváhagyott, a bírósági egyezséggel azonos hatályú egyezségek, és a törvényi feltételek fennállása esetén a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalások végrehajtásának elrendelését a bíróságok helyett a közjegyzők végzik, így ezen eljárások elintézése felgyorsult.

jogerős fizetési meghagyások, a közjegyző által hozott, marasztalást tartalmazó egyéb határozatok

A kötelezettségvállalást tartalmazó közjegyzői okiratról elmondható, hogy ha az tartalmazza a végrehajtási törvény által megkövetelt tartalmi elemeket, és a teljesítési határidő lejárt, a közjegyző rendeli el a végrehajtást, tehát nem kell perelni („közvetlen végrehajthatóság”), mert a törvény olyan bizonyító erővel ruházza fel a közjegyzői okiratot, amelynek alapján az ellenkező bizonyításáig az abban foglalt kötelezettséget fennállónak kell tekinteni. A közjegyző személye ugyanis garantálja, hogy a kötelezett ügyletkötési, szerződési szabadsága keretében, szabad akaratából, a jogkövetkezmények ismeretében vállalta a kötelezettséget. Amennyiben az adós a közjegyzői okiratba foglalt követelés fennállását vitatja, neki kell bizonyítania, hogy az nem áll fenn. 2010. június 1-től minden közjegyző a saját maga által készített közjegyzői okirat végrehajtását rendelheti el.

Közjegyzői okirat végrehajtását tehát az okiratot készítő közjegyzőnél kérheti a jogosult, ha a teljesítési határidő eltelt, vagy közjegyzői okirattal igazolja a felmondást és annak adóssal történt közlését.

Az eljárás díja pénzkövetelés esetén a tőke 1%-a, épp annyi, mint bírósági végrehajtásnál az illeték. Az eljárásban formanyomtatvány kitöltése és az okirat hiteles kiadványainak meghatározott példányszáma szükséges. Minden feltétel fennállása esetén a végrehajtás már a kérelem beadásának napján elrendelhető.