Dr. Tóth Ádám

Fizetési meghagyásos eljárás

2010. június 1-je óta a fizetési meghagyások kibocsátását és bizonyos esetekben a végrehajtás elrendelését is a bíróságok helyett a közjegyzők végzik, így ezen eljárások jóval gyorsabban, olcsóbban és hatékonyabban befejeződnek, vagyis a hitelezők hamarabb jutnak a pénzükhöz, mint korábban.

Fizetési meghagyás kibocsátását bármely személy kezdeményezheti bármelyik közjegyzőnél (jogi személy, vállalkozás és jogi képviselővel rendelkező csak elektronikus úton, tehát ügyvédre lesz szüksége), ha azt állítja, hogy az adóssal szemben bármilyen jogcímen lejárt pénzkövetelése van, és ismeri a kötelezett belföldi címét. Egymillió forintot meg nem haladó pénzkövetelés ritka kivétellel csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető.

Fizetési meghagyásos eljárásA fizetési meghagyások ügyintézése egy központi elektronikus rendszerben történik, melyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet. Az eljárásban a közjegyző szerepe, hogy tartalmi és formai szempontból megvizsgálja a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, illetve elintézze az érkező egyéb beadványokat. Ha a kérelem tartalmilag és formailag megfelel a törvényben foglaltaknak, a közjegyző elektronikus kérelem esetén három munkanapon belül, szóbeli és formanyomtatványon beadott kérelem esetén tizenöt napon belül köteles kibocsátani a fizetési meghagyást, és a kötelezett belföldi címére kézbesíteni.

Bizonyításnak nincs helye, mivel a közjegyző jogvitát nem bírálhat el, tehát nem is vizsgálhatja, hogy tényleg fennáll-e, vagy jogos-e a követelés. Ezért nincs jelentősége annak, hogy a pénztartozásról készült-e bármilyen szerződés vagy az nem is szerződéses jogviszonyból ered.

Az eljárásért a jogosult a tőkekövetelés 3%-ának megfelelő összeget fizet, ami pontosan a fele a bírósági peres eljárás illetékének, és amit átháríthat az adósra.

Optimális esetben a jogosult nagyon gyorsan, akár másfél hónapon belül olyan jogerős fizetési meghagyáshoz juthat, amelynek bármikor kérheti a végrehajtását.

Az a közjegyző, aki az adott fizetési meghagyásos ügyet elintézte, a jogosult kérelmére elrendeli az abban foglalt követelés végrehajtását, ha annak törvényi feltételei fennállnak és a végrehajtást kérő megfizette az eljárás díját, amely a tőkekövetelés 1%-a, ez szintén áthárítható az adósra. A közjegyző elektronikusan küldi meg a végrehajtási lapot a végrehajtói kamarának, ahol azt - szintén elektronikus úton - pár napon belül ki is osztják egy végrehajtóra.