Dr. Tóth Ádám

Európai fizetési meghagyásos eljárás

Európai fizetési meghagyás kibocsátását kérheti bármely jogosult, ha a kötelezett egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel (tartózkodási hellyel) vagy székhellyel.

Az eljárás rendkívül egyszerű - a magyar fizetési meghagyásos eljárással szemben jelenleg még tisztán papír alapon folyik - és meghatározott, úgynevezett "A" jelű formanyomtatvány kitöltésével indítható meg bármelyik közjegyzőnél.
A formanyomtatványt magyar nyelven kell kitölteni, egy példányban.
(Az "A" formanyomtatvány a következő linken érhető el: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-hu.do).

Jogi képviselőre az eljárásban nincs szükség, a közjegyző kérelemre segítséget nyújt az irat kitöltésében.

A közjegyző harminc napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben megfelelően van kitöltve, kézbesíti az európai fizetési meghagyást a kötelezettnek.

A kötelezett a kézhezvételtől számított harminc napon belül küldheti vissza az ellentmondását, ez esetben az eljárás perré alakul, és a közjegyző továbbítja az ügyet a bírósághoz. Amennyiben a perré alakulást a jogosult nem kívánja, ezt már előre jelezheti az "A" formanyomtatvány függelékének kitöltésével.

Jelentős előnyei az európai fizetési meghagyásnak, hogy egyrészt nincs szükség előzetesen létrejött közjegyzői okiratra a követelésről. Másrészt, amíg nem alakul perré az eljárás, nem kell iratokat csatolni, harmadrészt az eljárás díja megegyezik a magyar fizetési meghagyásos eljáráséval (a főkövetelés három százaléka, de legalább ötezer, legfeljebb háromszázezer forint, és a közjegyzőnek fizetendő).

A legnagyobb előny azonban, hogy ha a kötelezett nem vitatja a követelést, és a fizetési meghagyás szabályszerűen kézbesítésre került, a közjegyző automatikusan végrehajthatóvá nyilvánítja az európai fizetési meghagyást, és az bármely tagállamban minden további eljárás nélkül végrehajtható.