Dr. Tóth Ádám

Előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő kirendelése

A közjegyző az érdekelt fél kérelmére előzetes bizonyítást rendelhet el, ennek keretében vagy önálló eljárásban is igazságügyi szakértőt rendelhet ki, ha valamely jogilag jelentős tény rögzítése, vizsgálata szükséges. A kérelmet a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a bizonyítás helye szerinti közjegyzőnél lehet előterjeszteni akkor, ha az ügyben még nincs folyamatban polgári- vagy büntetőper, de a bizonyítás később már nem lenne sikeresen lefolytatható, illetve a bizonyíték (tanúvallomás, szemle, szakértői vélemény) beszerzéséhez a kérelmezőnek jogi érdeke fűződik. A kérelem előterjeszthető az illetékes közjegyzőnél írásban vagy szóban is. A kérelmezőnek meg kell előlegeznie a közjegyző díját, amelyet a közjegyző óradíj alapján számít.

Előzetes bizonyítás keretében a közjegyző elvégezheti mindazon bizonyítási eljárásokat, amelyeket a bíróság is, azaz tanúkat hallgathat meg, szemlét tarthat, okiratot tekinthet meg, vagy igazságügyi szakértőt rendelhet ki. Előzetes bizonyítás esetében a törvényben meghatározott esetben szükséges az ellenérdekű fél megjelölése és meghallgatása is, kivéve, ha ismeretlen, vagy ha ez veszélyeztetné az eljárás eredményes lefolytatását.

Igazságügyi szakértő kirendelésére önálló eljárásban is lehetőség van, ha valamely jelentős tény vagy körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelemre van szükség. Az eljárásban ellenfelet megjelölni nem kell. A közjegyző maga választ szakértőt az igazságügyi szakértők névjegyzékéből. A kérelmező a szakértői díj fedezésére előreláthatóan szükséges összeget a közjegyző bizalmi őrzéses számláján helyezi el, azt a szakértői vélemény elkészültét követően a szakértői díj- és költségjegyzék alapján a közjegyző utalja át a szakértő részére. Az igazságügyi szakértői díjszabásról jogszabály rendelkezik. A szakértőnek a kirendelő végzés kézhezvételétől 30 napja van a szakértői véleménye elkészítésére.

Mindkét eljárás eredményeként nyert bizonyítási eszköz (szakértői vélemény, tanúvallomás, szemléről készült jegyzőkönyv) ugyanolyan bizonyító erővel rendelkezik, ugyanúgy felhasználható egy esetleges későbbi peres eljárás során, mintha a bizonyítást maga a bíróság folytatta volna le, vagyis többet ér egy egyszerű okirati bizonyítéknál. A közjegyző azonban nem rendelheti el az előzetes bizonyítást, ha az más személyi szabadságát korlátozó kényszerintézkedéssel, vagy az érintett beleegyezése nélkül testi épségének sérelmével, vizsgálat elvégzésével járna.