Dr. Parti Tamás 

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2014.03.15. napjától újonnan közjegyzői hatáskörbe került nemperes eljárások a következők:

  • Közjegyzői Teljesítési Letéti eljárás /Ktl./
  • Valószínű Öröklési Jogcím igazolására irányuló eljárás /Vöj./     
  • a Házassági és az Élettársi Vagyonjogi Szerződések Elektronikus Nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos eljárás /Hévszeny/
  • a hitelbiztosítéki nyilvántartásba regisztrált felek Kjnp. 36/P§ szerinti jogutódlásának megállapításával kapcsolatos eljárás /Hbny. jogutódlás/

A fenti eljárásokkal és az azokhoz kapcsolódó további közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókról, valamint az új elektronikus rendszerek állapotáról és használatáról folyamatos információval szolgál a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja (www.mokk.hu), a konkrét ügyekkel kapcsolatos tájékoztatásban irodánk rendelkezésre áll.

Tisztelettel,
dr. Parti Tamás közjegyző

Dr. Parti Tamás - Közjegyző

Dr. Parti Tamás közjegyző irodája 1999 óta működik Budapest XII. kerületében, Hegyvidéken Krisztinavárosban, a Maros utca 23. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet. Dr. Parti Tamás közjegyző német nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik. A nyelvi jogosítvány alapján az iroda német nyelven történő eljárásra, okiratszerkesztésre is jogosult.

Dr. Parti Tamás közjegyző hagyatéki illetékessége a Budapest XII. kerületi, április, augusztus és december hónapban elhunyt polgárok hagyatékaira terjed ki; okiratkészítés és ténytanúsítvány esetén esetleges helyszíni eljárásra Budapest területén belül van lehetőség.

Elérhetőség:

Cím: H-1122 Budapest, Maros utca 23. I. emelet/1
Postacím: H-1537 Budapest, Pf.: 426
Telefon: +36 1 212 6835; +36 1 488 0466
Fax: +36 1 488 0464
E-mail:

Térkép megtekintése

Az iroda nyitvatartása:

Hétfő-Csütörtök: 9-12, és 13-17 óra

Pénteken: 9-14 óra.

Telefonos tájékoztatás nemperes ügyekben:
munkanapokon 9-12 óra

Az iroda az igényelt közjegyzői tevékenységeket előzetes megbeszélés alapján a nyitvatartási időn kívül is ellátja.